Dnes je 29. května 2024
svátek slaví: Maxmilián, Maxim
LunaLuna vychází v 00:37
      a zapadá v 09:36

SlunceSlunce vychází v 04:00
      a zapadá v 19:59
fáze

  
Aktuální postavení planet   
29.05.2024, 22.20 h
planeta Slunce v Kozorohu znamení
planeta Měsíc / Luna ve Lvu znamení
planeta Merkur v Kozorohu znamení
planeta Venuše ve Střelci znamení
planeta Mars v Beranu znamení
planeta Jupiter ve Vodnáři znamení
planeta Saturn v Kozorohu znamení
planeta Uran v Býku znamení
planeta Neptun v Rybách znamení
planeta Pluto v Kozorohu znamení
Váš prohlížeč nezobrazuje formát Flash - nainstalujte si prosím příslušný plugin.

Lunární diář Vztahů milostných a partnerských

Tento lunární diář přináší informace na téma vztahů mezi mileneckými / životními partnery. Celý život člověka je pod vlivem působení hvězdných konstelací a Luny, a stejně tak tomu je i v případě vztahů.
Diář milostných vztahů nám pomáhá se zorientovat nejen v sobě a ve svém vnímání, pocitech a reakcích, ale také v partnerovi. Uleví se vám, když zjistíte, že chlad ze strany vašeho partnera nemusí nutně znamenat blížící se katastrofu. Umožní vám, abyste si důležité kroky v partnerském životě naplánovali tak, že nebudete zbytečně své partnery a vztahy vystavovat napětí a konfliktům. Využijete dokonalého načasování, abyste svůj vztah pěstovali jako vzácnou květinu.

Pod tímto úvodním článkem najdete seznam jednotlivých témat a jejich popis.
Pokud vám tu nějaké téma chybí, napište a já je doplním.
Chcete-li sledovat určité téma každý den, abyste je nemuseli pracně při každém otevření stránek vyhledávat v menu, klikněte na modré okýnko v seznamu témat níže. Téma se Vám uloží do vašeho diáře (Můj diář) a při každém jeho otevření tam najdete seznam všech takto označených témat z celého Lunárního diáře. Ušetříte si tak čas.

Tipy týkající se této tématiky budete nacházet pod Tipy - Lunární Diář Vztahy milostné a partnerské.
Články obsahující informace z této oblasti najdete pod Články - Lunární diář Vztahy milostné a partnerské.
S dotazy z této oblasti se budete moci obracet na Poradny - Lunární diář Vztahy milostné a partnerské, kde si zvolíte odpovídající poradnu.
Chcete-li na dané téma založit diskusi – fórum, abyste téma, které vás zajímá, probrali s ostatními uživateli, učiňte tak pod Diskuze Lunární diář Vztahy milostné a partnerské.
Celý text lze zobrazit jen registrovanému uživateli s uhrazeným předplatným.
 

Výběr témat do přehledu "Můj Diář":

Nemáte dosud vybrána žádná témata

Výběr témat Lunárního diáře

 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Pokud jste se seznámili s někým novým, kdo vás přitahuje a rádi byste s ním navázali vztah, může vás zajímat, jak by se váš vztah zpočátku vyvíjel. Pak je toto téma právě pro vás. Následný výklad se týká zvláště počátků vztahu. Řekne Vám, zda vůbec na nový partnerský vztah existuje šance, anebo zda šlo jen o setkání, které vás má povzbudit a potěšit. Další vývoj vztahu pak určuje okamžik, kdy vztah postoupí na další úroveň, tj. po prvním milování, další fází je společné bydlení a konečně svatba. každý tento okamžik rozhoduje o kvalitě dalšího vývoje vztahu. A pokud nechcete ponechat nic náhodě, doporučuji každý výše zmíněný zlomový krok, který znamená změnu vztahu, vědomě načasovat na správný okamžik. Nejde o nic nepřirozeného. V celém svém životě plánujeme. Návštěvu plovárny si také naplánujete na den, kdy je teplo. Pokud se totiž stane, že první sex proběhne pod vlivem energií nezávislosti a strachu přijmout závazek a zodpovědnost za vztah, váš vztah, i když se dosud vyvíjel dobře, může skončit. Jsme duchovní bytosti a svět je mnohem více gascinující, než si myslíte.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Jak už bylo řečeno v článku k Novému vztahu, každý vážný posun ve vztahu vztah proměňuje a působí svou proměnou na oba zúčastněné. První milování k takovému zásadnímu posunu patří. Jde o přelom, oba dovolíte tomu druhému překročit své intimní hranice, a to už nelze vzít nikdy zpět. Okamžik, kdy k němu dojde, rozhodne o příštím průběhu a vývoji vašeho vztahu, dokonce i o tom, zda váš vztah bude pokračovat nebo zda skončí. Pokud se totiž první sex odehraje za vlivu, který podporuje odpoutání, strach z citových závazků, nechuť přijmout za druhého zodpovědnost, může to znamenat konec i pro vztah, který měl dosud krásně nakročeno. Ani jeden z obou zúčastněných nebudou rozumět, co se vlastně stalo, když začátek byl tak úžasný, ale jejich vztah jednoduše skončí. Člověk je bytostí obdařenou rozumem a vědomím, a čím je na svém vývojovém stupni výš, tím více činí kroky vědomě, a nikoli slepě. Nevěříte-li, začněte svět kolem sebe sledovat a má slova se vám potvrdí.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Každý závažný krok vztah proměňuje a otvírá jeho zcela novou etapu, jak už bylo řečeno u předchozích dvou témat - Nový vztah a Vztah po 1. Sexu. Začátek společného bydlení k takovým přelomům bezesporu patří. Tady se intimní zóny obou zúčastněných propojí a zůstávají propojeny, dokud spolu budou žít. Tento posun je velmi závažný a dá vztahu zcela nový rozměr a kvalitu. Oba zúčastnění budou dost práci sami se sebou, aby si na společný život zvykli a přizpůsobili se mu, a případně překonali své případné obavy, úzkosti a pochyby. Natož, aby bojovali proti škodlivým vlivům, které se do jejich pocitů mohou nevhodným okamžikem sestěhování otisknout. Zvolte proto pro sestěhování vhodnou dobu, abyste svůj vztah naopak podpořili a zajistili mu růst na úrovni citů i zodpovědnosti za vztah.
 
„Setkání dvou osobností je jako smíšení dvou různých chemických látek. Pokud vůbec dojde k jejich spojení, jsou obě proměněny.“ C.G.Jung
A nejen to. Spojením dvou osob ve vztahu vzniká třetí látka, která je jedinečná, a touto látkou je vztah samotný. Kvalitu každého vztahu neurčují pouze partneři, kteří vztah tvoří, ale to, jaký vztah bude, také určuje okamžik vzniku takového vztahu, nebo okamžik nějakého zásadního přelomu ve vztahu.
Zůstaňme pro tuto chvíli u příkladu popisující vztah jako reakci dvou chemických látek. Způsob, jak bude reakce obou látek probíhat, určuje nejen specifická kvalita každé z látek, tedy každého z partnerů, ale také podmínky, za kterých k reakci dojde. Okamžik uzavření sňatku v tomto případě představuje ony podmínky. Kvalita času, kdy dva lidé uzavírají manželství, tedy spoluurčuje další průběh a kvalitu vztahu. Podobně jako jiné přelomové momenty, kterými vztah projde. Některé vlastnosti a danosti vztahu i obou partnerů se sňatkem uzavřeným v určitou dobu posílí, jiné potlačí. Vztah se tak může naprosto změnit oproti tomu, jaký byl do svatby. A také tomu tak často bývá. Toto téma vám tedy pomůže zvolit k uzavření manželství ten nejoptimálnější den.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Podobně jako v ostatních případech, i v případě, kdy ve vztahu dojde k vážnému selhání, nastává nová etapa vztahu, jejíž kvalitu určí okamžik takového selhání. Vztah se každým přelomem promění. A nemusí to být nutně k horšímu. Vždy k takové věci přistupujte s tím, že se jedná o další šanci pro vás oba, jak se posunout dál, nejen každý sám za sebe, ale také, jak pozvednout vztah samotný. Každý je omylný a chybuje. A každý omyl a selhání je šancí na krok dopředu. Protože pokud bychom nebyli vystavováni selháním – vlastním nebo někoho jiného – nevšimli bychom si oné slabé stránky, která k nim vede, a která si tak žádá o pozornost a své vyřešení. Toto téma vám pomůže se zorientovat v energiích, které budou ve vašem vztahu nově ve hře. Prostudujte si, pokud tento okamžik znáte, chvíli, kdy k tokovému selhání došlo. Např., kdy vás váš partner slovy někde vážně poškodil anebo nevystoupil na vaši obranu v nějaké zásadní věci. To je aspekt, který vám mimo jiné odhalí, pod jakým vlivem byl váš partner v daném okamžiku. Dozvíte se, jak toto selhání prožívá a jak dlouhodobě poznamená jeho/ji a potažmo váš vztah. Tento časový údaj se vám však nemusí podařit zjistit. Hlavním prvkem k posouzení vlivu takového selhání na váš vztah je okamžik, kdy se o něm dozvíte vy. Tento okamžik vám řekne o dalším vývoji a kvalitě vašeho vztahu. Prostudujte si text pozorně, abyste byli schopni využít prvků pozitivní změny (v každém vlivu je vždy jak část pozitivních, tak část negativních vlivů) k práci na negativní proměně vašeho vztahu.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Jak už bylo řečeno u témat předešlých. Jakmile ve vztahu dojde k nějakému vážnému posunu či zlomu, nastává nová etapa, která se bude odehrávat podle kvality okamžiku, ve kterém ke zlomu došlo. V případě nevěry se můžete řídit dvěma body: zaprvé dnem, kdy partner k nevěře svolil (kdy nevěra proběhla) a zadruhé dnem, kdy jste se o nevěře dozvěděli vy. Den, kdy ze strany partnera k nevěře došlo, vám totiž muže poskytnout nejen obecnou informaci o tom, co cítí Váš partner k dané osobě, čím bude nebo nebude přitahován, zda je čeho se obávat nebo zda jde o flirt, který odezní, tedy, jak se bude vyvíjet vztah vašeho partnera s onou další osobou (do dalšího zásadního kroku/přelomu, který jejich vztah opět posune dál do jiného kvalitativního pole). Z toho si vyvodíte, jak se bude dále odvíjet váš vlastní vztah, jaký vliv na něj nevěra bude mít. Den, kdy jste se dozvěděli o nevěře vy, vám napoví o vývoji vaše vztahu s nevěrným partnerem.
 
Jak už bylo řečeno několikrát, každý den je ve znamení určité energie. Její kvalita buď přeje koncům a novým začátkům nebo naopak uzavření cyklu oddaluje a stěžuje. Pokud se lidé rozejdou v den, který je ve znamení „trvání“ a nikoli ukončení cyklu, jejich vztah sice může formálně skončit, ale jejich vazba (většinou nevědomě) přetrvává v podobě, kterou určuje doba ukončení vztahu. Taková vazba může působit potíže různého druhu, včetně blokování možnosti na nový uspokojivý vztah, protože takoví lidé pak nejsou volní pro další vztah. Dále postavení Luny v daný den může vyvolat např. problémy s rozdělením majetku, rozchod ve špatný čas může spustit přejídání, které má nahradit ztracenou citovou vazbu, nadměrnou konzumaci alkoholu, může vyvolat i zásadní zdravotní problémy nebo dlouhodobou depresi či způsobit hluboké citové utrpení, apod. V každém případě se však v případě rozchodu v takový nepříznivý den bude vazba na partnera uvolňovat pomalu a bolestně. Toto téma vám pomůže pro řešení tohoto druhu zvolit ten nejvhodnější den, aby se vazba uvolnila co nejrychleji, čistě, a pokud možno bez záští, a současně vás upozorní na případná rizika.
 
Téma Dlouhodobé vztahy popisují převládající tendence, které ovlivňují průběh vztahů. Díky nim si můžete správně načasovat důležitý rozhovor nebo řešení nějakého problému, nebo naopak prožití romantického večera na nejvhodnější okamžik. Těžko se například něco konstruktivně řeší, pokud celková atmosféra dne je depresivní nebo dokonce konfliktní.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Téma upozorní na dny, kdy je vhodné řešit otázku společných financí. Ať už, chcete-li navrhnout zavedení společné pokladny, nebo chcete-li řešit větší společnou investici, či pro sestavování rozpočtu na domácnost. Téma je zárukou, že takříkajíc nepřestřelíte, tj. neutratíte více než co nabízí váš reálný rozpočet, ale také by "jednání" mělo proběhnout v relativním klidu a porozumění. Téma upozorní na dny, kdy je vhodné řešit otázku společných financí. Ať už, chcete-li navrhnout zavedení společné pokladny, nebo chcete-li řešit větší společnou investici, či pro sestavování rozpočtu na domácnost. Téma je zárukou, že takříkajíc nepřestřelíte, tj. neutratíte více než co nabízí váš reálný rozpočet, ale také by mělo plánování proběhnout v (relativním) klidu a porozumění. Na druhé straně varuje před dny, kdy byste se nemuseli dohodnout, ale hlavně před dny, kdy byste se mohli příliš velkorysým plánováním dostat do finančních potíží.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Téma upozorní na dny, kdy je vhodné otevřít ve vztahu nebo v rodině téma domácích prací a povinností jednotlivých členů, ať už jste pouze dva nebo jste větší rodina. Zvolíte-li k takové diskuzi nevhodný den, může skončit tak, že se na ničem nedohodnete, nebo všichni všechno slíbí, ale "skutek utek", a v nejhorším případě může taková debata vyvrcholit i konfliktem. Vhodné využít téma v relativně novém vztahu, kdy může ve vztahu stále panovat větší či menší ostych po tom druhém něco nepopulárního chtít. Anebo v rodině, kde jsou věci zaběhané v neprospěch jednoho aktivního obětavce, který se rozhodne svou pozici "sloužícího všem" změnit.
 
Každý úsek dne má nějakou kvalitu. Pro zjednodušení by se dala popsat jako harmonická a neharmonická. Tato energie na nás působí.
Některé dny se mohou jevit jako harmonické, a přesto se nemusí hodit k řešení problémů a urovnávání konfliktů. Toto téma vás informuje o tom, jaký typ energie v daném úseku dne vládne, zda přeje řešení krize, nebo zda se krize rozhovorem naopak ještě prohloubí. Případně vás upozorní na průběh dialogu, abyste zvolili co nejvhodnější slova.
Poradí vám také, které téma z oblasti partnerských třecích ploch je v daný den nejvhodnější k řešení, na které budete oba s partnerem reagovat přirozeně vstřícně.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Skončí-li vztah, je komunikace s ex partnerem vždycky, alespoň z počátku, bolestivá. O to více, pokud ke konci vztahu vedly bolestivé důvody. A o to více, byl-li vztah ukončen v době, která uzavření vztahu nepřála a rozchod naopak ještě více zkomplikovala. Je-li po rozchodu s ex partnerem komunikace nutná a nedaří se, toto téma vám pomůže zvolit pro komunikaci na různá témata (děti, alimenty, majetek) den, kdy se rozbouřené vody alespoň trochu díky momentálnímu lunárnímu vlivu zklidní.
 
Téma Sex / Erotika je sestaveno pro zábavu, i když popisuje reálný vliv převládající lunární energie v této oblasti.
Pokud vás však toto téma bude zajímat, je potřeba podotknout následující: je-li den například ve znamení sexuálního experimentátorství, tato energie se projeví u jednotlivých jedinců různou intenzitou. Lidé více sexuálně otevření ji pocítí silněji a budou k experimentům přirozeně připraveni, zatímco lidé stydliví a plaší budou potřebovat vedení / podporu otevřenějšího partnera.
Toto téma jsem zařadila, jak už bylo řečeno, pro zábavu, a možná také pro inspiraci na příjemně strávený večer než pro cokoli jiného.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
Téma vám pomůže zvolit příznivý den pro podání žádosti o svěření vašeho dítěte do vaší péče. Pokud jste se ještě nerozešli / nerozvedli, a teprve se na konec vztahu připravujete, pokuste se vztah uzavřít v den, který o dítě nevyvolá boj.
 
Pro toto téma nejsou aktuálně k dispozici žádné údaje Lunárního diáře.
 
 
Astronox - Lunární diář © 2010 | CMS domino