Dnes je 20. května 2024
svátek slaví: Zbyšek
LunaLuna vychází v 16:39
      a zapadá v 02:42

SlunceSlunce vychází v 04:09
      a zapadá v 19:48
fáze

  
Aktuální postavení planet   
20.05.2024, 23.38 h
planeta Slunce v Kozorohu znamení
planeta Měsíc / Luna ve Lvu znamení
planeta Merkur v Kozorohu znamení
planeta Venuše ve Střelci znamení
planeta Mars v Beranu znamení
planeta Jupiter ve Vodnáři znamení
planeta Saturn v Kozorohu znamení
planeta Uran v Býku znamení
planeta Neptun v Rybách znamení
planeta Pluto v Kozorohu znamení

Lunární diář

Váš prohlížeč nezobrazuje formát Flash - nainstalujte si prosím příslušný plugin.
Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:

Lunární diář

V této sekci najdete přes 40 kategoríí ze všech oblastí lidského života zpracovaných na základě lunárních energií a hvězdných konstelací. Jako registrovaní uživatelé s předplaceným odběrem informací si můžete vybrat témata, která se vám budou automaticky každý den zobrazovat po otevření sekce Můj diář, aniž byste museli každý den otvírat jednotlivé diáře a pracně v seznamu vyhledávat témata, která vás zajímají. Témata si můžete navolit přímo po rozkliknutí jednotlivých lunárních diářů v dlouhém modrém Menu nalevo: kliknete na vybraný diář, např. lunární diář Krásy. Otevře se vám úvodní text daného diáře s úvodním textem. Pod ním najdete seznam jednotlivých témat se světlemodrým čtverečkem. Pokud do čtverečku kliknete, zvolíte si téma ke sledování. Pokud chcete téma přestat sledovat, opět kliknete do stejného čtverečku, a téma se ze sledování v Můj diář, odhlásí. Jakmile si v jednom lunárním diáři navolíte všechna témata, sjedete dolů na stránku a vybraná témata ke sledování Uložíte. Témata si můžete volit stejným způsobem i přes sekci Můj diář. Takto zvolená témata se vám automaticky zobrazí při každém přihlášení a najdete je po otevření "MŮJ DIÁŘ". Zobrazené informace si může uživatel uložit k pozdějšímu použití, má-li předplacený tisk, pak i vytisknout.

"Každá živoucí bytost je motorem, který pohání soukolí Vesmíru. Ačkoli se může zdát, že ji z vnějšku ovlivňuje pouze jeho nejbližší okolí, sféry, z nichž je každá pozemská bytost ovlivňována a z nichž je na ni působeno, se rozkládají do nekonečných vesmírných dálav."
Nikola Tesla

Život na Zemi podléhá silnému vlivu Měsíce neboli Luny a celé hvězdné oblohy. Kdokoli tvrdí opak, mýlí se.
Už v dávnověku lidé vypozorovali, že Luna také ovlivňuje počasí. Do dneška je známa spousta pranostik, které tuto souvztažnost dokazují: mlhavý prstenec kolem Měsíce znamená, že bude pršet; jasný Měsíc oznamuje mráz; nastane-li úplněk kolem půlnoci, příštích sedm dnů můžeme čekat hezké počasí; a naopak, je-li úplněk kolem poledne, počasí bude vrtkavé, a tak dále.

Moderní výzkum dnešní vědy jde ještě dále a dokazuje, že k formování ledových krystalků, které vytvářejí vysoké mraky, stejně jako k opakovaně zvyšované koncentraci ozónu v atmosféře, dochází v souladu s cykly Měsíce. Podobně magnetické pole kolem Země kolísá v cyklech prakticky shodných s cyklem lunárním.

Nejviditelnějším důsledkem působení Měsíce na život na Zemi je samozřejmě příliv a odliv, který následně určuje způsob života všech mořských živočichů, a vůbec celého mořského ekosystému. Studie například dokazují, že živočichové, jejichž život je úzce spjatý s přílivem a odlivem, například ústřice, se kontinuálně ve svém „životním režimu" přizpůsobují slapovému cyklu i mimo své přirozené prostředí, převezeny tisíce kilometrů do vnitrozemí, tedy i poté, co byly umístěny do kontejneru! A podobných příkladů je nekonečně mnoho.

Věda dnes už uznává, že člověk je úzce spjat s přírodou, a tedy celým vesmírem a jeho cykly, na které reaguje nejen jako fyzická bytost, ale i jako bytost duševně duchovní. Existují studie, které dokazují, že u ran otevřených či způsobených při úplňku, nebo těsně po a před úplňkem, dochází k nepoměrně většímu krvácení než u ran otevřených / způsobených v jinou dobu. Dr. Andrews, který se v Americe tímto výzkumem zabývá, a jehož články jsou publikovány v časopisu Supernature, dokládá, že 82% problematických krvácení po chirurgickém zákroku bylo zaznamenáno právě ve 2. a 3. lunární čtvrti, tedy při dorůstajícím Měsíci, přičemž jejich procento bylo nejvyšší právě v době těsně před úplňkem.

Studie také dokazují souvislost mezi migrénou a úplňkem, stejně jako novoluním. Další příklad, který dokazuje souvztažnost mezi funkcí lidského těla a přírodou, a tedy lunárním cyklem, je menstruační cyklus ženy. Vědecká pojednání, která se tímto tématem zabývají, uvádějí, že mnoho žen menstruuje v době úplňku nebo při novoluní. Při úplňku a novoluní se také rodí více dětí.

Člověk také, už od dávných dob, viní Měsíc v úplňku za zkraty ve svých emocionálních reakcích. A skutečně, naše emoce jsou ovlivňovány nejen fází, v níž se Luna právě nachází, ale i postavením Luny v určitém znamení. Začnete-li se pozorovat, zjistíte, že jste někdy mnohem citlivější, třeba i máte blízko k pláči a všechno vás dojme, jindy jste vnitřně neklidní a chvíli nepostojíte na místě, podruhé vás ovládají temné vášně, nato jste zase střízliví a objektivní, dokonce chladní. Budete-li se sledovat dostatečně dlouho, zjistíte, že tyto nálady, ač vám to možná v tuto chvíli může připadat neuvěřitelné, skutečně souvisí s postavením Luny. Úplněk je v tomto smyslu obzvláště oblíbeným tématem. Říká se, že člověk nad sebou za úplňku mnohem jednodušeji ztrácí kontrolu. V 18. století bylo toto přesvědčení o mocném působení Luny na duši člověka dokonce tak silné, že v ústavech pro duševně choré byl vždy v den úplňku přítomen zvýšený počet zaměstnanců. Zákon začal v té době rozlišovat mezi „dočasným pominutím smyslů" způsobeným vlivem Měsíce a trvale prokazatelným „šílenstvím". Sto let na to, v roce 1842 byl v Americe dokonce přijat zákon, který se vztahoval ke změně v mentální dispozici člověka v souvislosti s působícími fázemi Měsíce!

Jistě, emocionální reakce na lunární fáze a postavení Luny v jednotlivých znameních mohou mít u každého různou intenzitu, která odpovídá jeho vlastní specifické citlivosti, a u někoho nemusí být tento lunární vliv tak zřejmý. Ale souvztažnost mezi lunárním cyklem a našimi náladami, náhlými stavy smutku, radosti a přílivy energie nebo podrážděnosti, letargie nebo citové nevyrovnanosti je dnes už vědecky prokázaná. Vedle vědeckých a materiálních důkazů výše zmiňovaných souvislostí, si nemohu odpustit ani esoterický pohled na toto téma. Pod pojmem času si většinou vybavujeme pouze jeho kvantitativní aspekt, pro nějž mají Řekové termín chronos. Avšak málokdo si je vědom, že čas má i aspekt kvalitativní, který ještě staří Řekové vnímali jako něco přirozeného, a nazývali jej kairos. Kairos neboli kvalita času nevypovídá o jeho trvání, ale určuje každému časovému bodu či úseku zcela specifickou kvalitu, která umožňuje, aby během něj došlo k takovým jevům, které jsou pro tuto danou kvalitu adekvátní - odpovídající. Může se jednat o sekundu, hodinu, rok nebo století či v případě natálního horoskopu o okamžik určující průběh celého lidského života. Posuzujeme-li pak určitou činnost nebo projekt, vycházíme z okamžiku jeho začátku, který má určitou nezměnitelnou specifickou kvalitu - kairos, která určuje nejen průběh, ale i konečný výsledek. Takto můžeme zjistit, jak dopadne například stavba domu, otevření firmy, operace, dieta, manželství uzavřené v určitý den... Jinými slovy, v určitém časovém bodě se mohou uskutečnit pouze takové jevy, jejichž kvalitativní obsah odpovídá jejich časové neboli kvantitativní hodnotě. To znamená, že letadlo se nemůže „někdy jen tak" zřítit, film nemůže „náhodou" propadnout nebo „náhodou" sklidit úspěch, protože začátek natáčení, jeho premiéra v určitém časovém úseku, to vše je definováno určitým koncem, určitým výsledkem. Naučíme-li se to respektovat a řídit se tím, budeme mít větší možnost dosáhnout při všem, do čeho se pouštíme, co nejlepšího výsledku. Budeme schopni zvolit si pro každý krok, každou činnost, ten nejvhodnější okamžik neboli pravý čas.

Tyto webové stránky jsou průvodcem lunárními energiemi a hvězdnými konstelacemi v různých oblastech lidského života, které na nás působí v každém okamžiku. Pomůže vám pomůže zvolit pro významné kroky či zásahy nejvhodnější okamžik, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Lunární energie a jejich působení na lidský život studuji přes dvacet let a deset let vydávám lunární diáře na základě svého vlastního specificky zpracovaného know-how. Mnoha lidem tyto informace uváděné v mých Lunárních diářích pomohly zlepšit kvalitu vlasů, nehtů a pleti. Proto jsem se rozhodla, že Vám zpřístupním tyto nápomocné informace i v dalších oblastech života na těchto webových stránkách. 

 

 

 
Astronox - Lunární diář © 2010 | CMS domino